Debitorbesøg

Dansk Konsulent Gruppe ApS foranlediger besøg på den enkelte debitors bopæl for konstatering af eventuelle udlægsegnede aktiver.

Dette har desværre vist sig nødvendigt i utallige inkassosager idet den enkelte debitor mange gange vælger at ignorere påkravsskrivelser.

Disse henvendelser sker i henhold til lov om inkassovirksomhed vedtaget af Folketinget den 30. april 1997.

Alt efter sagernes karakter og kreditors ønsker kan der udformes behørig rapport med konsulentens iagttagelser hos debitor.

Firma

Dansk Konsulent Gruppe ApS

CVR: 21247286

Adresse​

Thorsvej 8

4100 Ringsted

Kontakt

Telefon: 22 22 68 94 

E-mail: ​dkg@dkg-aps.dk